Sanidade Pública

O Movemento pola Base participará na Manife Nacional en Defensa da Sanidade Pública o 21/11/2o1o en Compostela. Como a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública expón no seu manifesto denúnciamos que a política sanitária da Xunta de Galiza está a deteriorar e facer inviábel economicamente o sistema sanitário público galego como paso prévio á sua privatización.

...

Distribuir contido